پلن 1

مشاوره و راهنمایی پروپوزال نویسی

150 هزار تومان / 45 دقیقه

  • تماس تلفنی

پلن 2

مشاوره و راهنمایی پایان نامه و رساله

200 هزار تومان / 45 دقیقه

  • تماس تلفنی و چت

پلن 3

مقاله نویسی، مرور منابع و روش تحقیق

250 هزار تومان / 45 دقیقه

  • ویدئو کنفرانس آنلاین