نمودار آتشفشانی یکی از ابزارهای مهم و مفید در آمار و علوم داده است که به کمک آن می‌توانیم ارتباط بین دو متغیر را به صورت گرافیکی مشاهده کنیم. این نوع نمودار به طور خاص در زمینه‌های زیست‌شناسی مولکولی، ژنتیک، فیزیولوژی و داروشناسی استفاده می‌شود. در اینجا قصد داریم نحوه ساخت نمودار آتشفشان (Volcano Plot) را با استفاده از زبان برنامه‌نویسی R مورد بررسی قرار دهیم.

ابزارهای مورد نیاز:
قبل از شروع به ساخت نمودار آتشفشان در R، نیاز است که ابزارهای لازم را نصب کنید. برای این منظور می‌توانید از بسته‌های ggplot2، dplyr و tidyr استفاده کنید که با استفاده از دستور زیر می‌توانید آن‌ها را نصب کنید:

install.packages("ggplot2")
install.packages("dplyr")
install.packages("tidyr")

ساخت داده‌ها:
حالا که ابزارهای مورد نیاز را نصب کردید، می‌توانید به ساخت داده‌های مورد نیاز برای نمودار آتشفشان بپردازید. برای ساخت داده‌ها می‌توانید از دستورات زیر استفاده کنید:

library(dplyr)
library(tidyr)

data <- data.frame(
gene = c("gene1", "gene2", "gene3", "gene4", "gene5"),
logFC = c(1.5, 2.0, -0.5, 1.0, -1.2),
pvalue = c(0.05, 0.01, 0.1, 0.001, 0.2)
)

ایجاد نمودار آتشفشان:
حالا که داده‌های مورد نیاز را ساختید، می‌توانید به ایجاد نمودار آتشفشان بپردازید. برای این کار می‌توانید از دستورات زیر استفاده کنید:

library(ggplot2)

ggplot(data, aes(x = logFC, y = -log10(pvalue))) +
geom_point() +
geom_hline(yintercept = -log10(0.05), linetype = "dashed", color = "red") +
geom_vline(xintercept = c(-1, 1), linetype = "dashed", color = "blue") +
labs(x = "log2(fold change)", y = "-log10(p-value)") +
theme_minimal()

در این نمودار محور x به مقدار log2(fold change) و محور y به مقدار -log10(p-value) اختصاص داده شده است. همچنین خطوط متقطع قرمز و آبی نشان‌دهنده مقادیر آستانه برای fold change و p-value می‌باشند.

نتیجه‌گیری:
در این مقاله به نحوه ساخت نمودار آتشفشان در R پرداختیم. این نوع نمودار به طور گسترده در زمینه‌های زیست‌شناسی مولکولی و داروشناسی استفاده می‌شود و به کمک آن می‌توان ارتباط بین دو متغیر را به صورت گرافیکی مشاهده کرد. امیدواریم که این مقاله برای شما مفید واقع شده باشد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *